De methode van Spinam Academy

De opleidingsmethode van Spinam Academy zit tussen dat van een regulier opleidingsinstituut en de manier van een persoonlijke coach in. Enerzijds: bij een regulier instituut kunt u kiezen tussen een aantal opleidingen en het programma dat u volgt exact is exact hetzelfde als dat van alle andere studenten of cursisten. Anderzijds: een persoonlijke coach wijst u de weg naar een bepaald of gewenst doel, maar hoe u dat vervolgens moet bereiken, mag u verder zelf uitzoeken.

Spinam Academy helpt u studeren door maatwerk te bieden ten behoeve van uw opleiding en persoonlijke groei. Wat u al weet hoeft u niet opnieuw te leren of te oefenen. Kennis en vaardigheden die u nog niet beheerst, schenken wij graag extra aandacht. En uw opleiding kunt u afronden met eigen diploma, of een certificaat of diploma van een derde, externe partij. Ook hierin heeft u de keuze, waarbij we u graag verder helpen.

De trap van Spinam Academy

Deze illustratie is te vinden op één van de muren in ons pand en beschrijft onze uitgangspunten.

Stappen naar succes.

De eerste treden: ik zal niet, ik kan het niet

De treden “Ik zal niet” en “Ik kan niet” zijn de eerste stappen om te zetten. Het kan een hele uitdaging zijn om deze eerste twee treden te overwinnen, maar u bent er al in geslaagd! Immers: anders was u hier nu niet. U wilt iets nieuws leren en u denkt dat u dat kunt.

Onze complimenten voor deze eerste stappen!

“Ik wil het” is uw volgende stap en ook deze neemt u helemaal zelf. Niet omdat uw omgeving zegt dat u moet, maar omdat u dat zelf graag wilt. Het is de belangrijkste voorwaarde om iets nieuws te leren, naast talent en aanleg. Vanaf dit moment ligt er niets meer dwars op uw weg om de volgende stappen te zetten en vanaf hier gaan wij u helpen, tot bovenaan de trap.

De stappen “How do I do it?” en I’ll try to do it.” geven onze lessen weer: zowel theorielessen als praktijkoefeningen en ten slotte ook stages. Hier leert u aan de hand van modules precies datgene wat u nog niet beheerst en modules die al wél beheerst slaat u over. Ook dat is maatwerk van Spinam Academy.

Bij “I can do it” en “I will do it” bereikt u de fase van examineren en diplomeren of certificeren en ten slotte heeft u uw doel bereikt!

“Yes, I did it!!!”

Share
Spinam Whatsapp
Verstuur naar Spinam